Güneş Yakartepe Kimdir, Sözlük ve Piyano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HEDEFİ


 • PİYANO ESERİ SAHNE VE PERFORMANS İCRA BECERİSİ

  PİYANO Sahne ve performans becerisi, teknik ve müzikal anlamda tamamen olgunlaşmış bir eseri, öğrencinin hayal gücünü ve kendi performans gücünü birleştirerek toplum önünde sergileyebilme becerisidir.

  Bu beceri enstrüman eğitimi gören kişilerin ulaşmayı hedefledikleri doruk noktasıdır. Sahne ve performans becerisini kullanarak müzikal gelişimine yeni boyutlar katabilen öğrenciler için bir üst seviye, sahnede performansı sırasında daha zor ve daha teknik eserlerin icrası olabilmelidir.

  Bu becerinin elde edilebilmesi için eserin anlam bakımından imgede yaşatılabilmesi, ezgilerin duyulması ve göz önüne getirilebilmesi, pasajlardaki dinamizmin, nüans ve renklere göre uygulanacak jestlerin ayrıntılı olarak imgeye yerleştirilebilmesi çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar yıllarla ölçülen çok uzun ve geniş süreçleri gerektirir.

  Bu süreci tamamlayarak sahne ve performans becerisini mükemmelleştiren öğrenci profilinde, dış görünüm sakin ve hareketler esnek olmalıdır. Hiçbir zaman zihinde bulanıklığa meydan vermeyecek kadar çok çalışılmalı, beyine fazla yorgunluk bindirmemeli, sakin ruh hali korunabilmelidir.

  Dikkatin tümü o anda yapılacak işe yoğunlaşmış olmalı, ama yürek sıcak, ruh hali soğukkanlı olabilmelidir.

  Sahne ve performans korkusunun büyük bir kısmı, sağlıklı bir beden ve sağduyulu bir ruh ile dengelenir.

  Neşe ve canlılık yitirilmemiş olmalı, doğal kalınabilmeli, umursamazlık ve korkaklığın yaşanmaması için güven duygusunun geliştirilmesine özen gösterilmelidir.

  Devamı.. »
 • PİYANO ESERİ YORUMLAMA (İCRA) YETENEĞİ

  PİANO Yorumlama (İcra) Becerisi

  Yorumlama becerisi, çalışılan eserin müziğini hissetmek, belirli ses kümelerini beynimizde ifadeli bir biçimde tasarlayarak enstrüman üzerinde uygulayabilme becerisidir.

  Bu becerinin gelişebilmesi için çalgı tekniğini refleks haline getirebilmek, bu sebeple de bilinçli ve sürekli bir çalışmaya gereksininim vardır.

  Öğrencilerin kendi bireysel çalışmalarının yanı sıra derslerde öğretmenleri ile yaptıkları çalışma da, eserleri yorumlama becerilerini geliştirecektir.

  Yorumlama becerisi, çalınacak eserin edisyonu üzerinde belirtilmiş her türlü artikülasyon işaretlerini doğru yapmayı ve müzik cümlelerini ifadelendirmeyi gerektirir.

  İfadenin en önemli özelliği açık ve dakik olmaktır. En ufak ritm, ses yada nüans yanlışı, eseri bozmaya yeterlidir.

  Eserlerin, bestecilerin istediği nitelikte yorumlanabilmesi için gerekli olan teknik ve müzikal altyapı kurgulanması ve geliştirilmesi boyutunda öğretmene büyük görevler düşmektedir.

  R. Schumann’ın genç müzikçilere öğüdünü hatırlayalım: “Her zaman en iyi müzikçi yanınızda sizi dinliyormuş gibi müzik yapınız”.

  Yorumlama, güzeli yaratmak ve ifade etmek için gereken bir güçtür.

  Yorumlama becerisi, öğrencide müzik duygusunu uyandırmalı ve onun yorumlama zekâsını parlatmalıdır.

  Devamı.. »
 • PİYANO NOTA DEŞİFRE BECERİSİ

  Deşifre becerisi, piyano literatüründeki eserlerin seslendirilebilmesi için gerekli olan notasyonu doğru okumak ve klavyeye doğru aktarabilme becerisidir.

  Öğrenciler derslere, ödev aldıkları eserleri deşifre etmiş olarak gelebilecekleri gibi yeni bir eser bazen öğretmen ile birlikte ders esnasında deşifre edilerek de öğrenilebilir.

  Çalışılmamış bir eseri ilk görüşte iyi ve yanlışsız çalabilmek hemen hemen imkânsızdır.

  Ancak kültürlü bir müzikçi, ilk gördüğü bir eseri anlayarak iyiye yakın bir derecede çalabilir.

  KAÇ ÇEŞİT DEŞİFRE VARDIR

  İki tür deşifre vardır;

  birincisi, ilk defa ele alınan bir eseri yavaş yavaş ve her notasını inceleyerek okumak;

  ikincisi, eseri temposuna yakın bir hızda ve temiz çalmaya dikkatten çok, eserin karakter ve anlatımına dikkat göstererek okumak

  Genel bir anlatımla müzik dilinin şifrelerini çözümleme yöntemi olarak kabul edilen deşifre becerisi, öğrencilerin piyanoda çalacakları eserleri çözümleyebilmeleri için gerekli ve zorunludur

   

  Devamı.. »
 • PİYANO SAĞ VE SOL EL KOORDİNASYON YETENEĞİ

  PİYANO SAĞ VE SOL EL KOORDİNASYON BECERİSİ NEDİR

  Piyano performansı sırasında sağ el ve sol el birlikte, ancak tamamen birbirlerinden bağımsız olarak hareket ederler.

  Bazen sağ el ana melodiyi çalarken, sol el eşlik eder, bazı durumlarda da tam tersi olur.

  Böylece, öğrenciler farklı koordinasyon becerisini elde etmiş olurlar.

  Piyano literatüründeki tüm eserler sağ ve sol el koordinasyon becerisinin geliştirilmesi ile seslendirilebilir.

   Müzisyenler  bu beceriyi ne kadar fazla geliştirirlerse eser seviyelerindeki düzeysel artış da o kadar büyük olur.

  Bu beceriyi tam anlamıyla geliştirebilen öğrencilerin gelebilecekleri en üst seviye virtiözitedir.

   

  Devamı.. »
 • SOL VE FA ANAHTARINI BİRLİKTE OKUMA YETENEĞİ

  Sol ve Fa Anahtarını Birlikte Okuma Becerisi Piyano genellikle sağ elde sol anahtarı, sol elde fa anahtarı okunarak çalınabilen bir enstrumandır.

  Piyano ve arp çalgısı dışında kullanılmayan bu durum, öğrencilere müzik notasyonu ile ilgili ayrı bir zorluk getirmektedir.

  Hem sol, hem de fa anahtarını beraber okuma becerisini elde eden öğrenci, piyano literatürüne ait olan tüm notasyon şifrelerini çözebilme başarısını elde eder.

  Sol ve fa anahtarını birlikte okuma becerisi öğrencilerin piyano klavyesi üzerinde iki elini de kullanabilmelerine imkân tanır.

   

  Devamı.. »
RSS