Güneş Yakartepe Kimdir, Sözlük ve Piyano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Çello & Piyano Dinle Sözümü Sana Direm Sultan Veled Mevlana Oğlu Tasavvuf Görüş Mevlevi Ayini Sistem

Özel Video

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URLAçıklama

Tasavvuf Müziklerini Piyano Tuş Sesleri ve Çello ile Hiç Dinlediniz mi?. İlahilerimiz Çok Sesli (Polifoni) Form ile Acaba Sevecek misiniz?
Piyanist Güneş Yakartepe, " Dinle Sözümü Sana Direm Özge Edadır Sema Safa Cana Şifa Ruha Gıdadır " ilahisini Piyano Notalarını yazdı, Polifonik Şekil ile Piyano çaldı ve Söyledi
Viyolansel'in büyülü ezgisi ile ona eşlik etti. Türk Tasavvuf Müsikileri Solo Piyano ve Yaylı lar Çello Serisi: 1
Çok sevilen Tasavuf Musikilerimizi Piyano ve Tambur ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Umarım Hoşunuza Gider.
Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar.
Dinle sözümü sana direm özge edadır
Repertuar No: Eserin İlk Dizesi: Dinle sözümü sana direm özge edadır
Söz Yazarı: Makam: Segâh Form: İlâhi Usul: Yürük Semâî Bestekar:
Dinle Sözümü Sana Direm Özge Edadır

dinle sözümü sana direm özge edadır
derviş olana lazım olan aşk-ı hüdadır
aşıkın nesi var ise maşuka fedadır

ey sofu bizim sohbetimiz cana şifadır
bir curamızı nuşedegör derde devadır
hak ile ezel ettiğimiz ahde vefadır
sema safa cana şifa ruha gıdadır

gelin aşk ile talib-i cuyande olalım
zevk ile safalar sürelim zinde olalım
hazreti mevlanaya gelin bende olalım
sema safa cana şifa ruha gıdadır

Şem-i ruhuna cismimi pervane düşürdüm
Evrak-ı dili ateş-i suzana düşürdüm
bir katre iken kendimi ummane düşürdüm
takrir eylemem derdü derunum elemim var
Mevlayı seversen söyletme beni gamım var
Çello viyolansel Cello viyola
Mevlana'nın Tasavvufla ilgili görüşlerini sistemli hale getirerek Mevleviliğe bir tarikat olarak gerçek biçimini kazndırmış olması onun en büyük başarılarından birisidir. Sultan Veled, Mevlevi dergâhının ilk kurucusu olarak tarihe geçen bir isimdir.[8]
Sultan Veled, 11 Kasım 1312 Cumartesi gecesi, seksen altı yaşında Hakk’a yürümüş, cenaze namazını, vasiyeti üzerine, Mecdüddin Aksarâyî kıldırmış ve Kubbe-i Harda altında babasının yanına ve sağ tarafına sıralanmıştır. Vefatından evvel şu rubaiyi ve beyti okumuştur: “Benim gibi ruh alemine bakınız. Aczi bırakınız, kuvvetli olunuz. Zarif insanlar birer birer gittiler. Sıra bize geldi, hazır olunuz.” “Bu gece, mutluluğa erdim ve kendi benliğimden kurtulduğum gecedir.”
EDEBİ YÖNÜ
Sultan Veled, babası Mevlâna Celaleddin-i Rumî ile beraber insanlara doğru yolu gösteren ve nasihat veren eserlerini Farsça’nın yanında Türkçe olarak da kaleme almıştır. Sultan Veled, Farsça eserlerinin içinde bazan Gazel , bazan da Mesnevi biçiminde söylenmiş Türkçe beyitler bulunmaktadır. Bunlar konuları bakımından Farsça manzumelerinden ayrılmayan dinî, tasavvuf, ahlâkî akidelerle babasının şöhretini Türk halkı arasında yaymak için yazılmış şiirlerdir. Bu Türkçe beyitlerin Türk dili tarihi bakımından değeri oldukça fazladır.
serlerine ve şiirlerine baktığımızda Sultan Veled'in , Farsça ve Arapça’nın yanında Türkçe ve Rumca da bildiği ve bu dört dilde şiirler yazdığı ortaya çıkmaktadır. Dinî bilgisi, âyet ve hadis kültürü, Tasavvuf yönü ve diğer bilgileri yanında, edebî birikimi de oldukça iyi durumdadır.
Sultan Veled, Konya şehrinin yetiştirdiği büyük şahsiyetlerden birisidir. Babası Mevlana dan sonra Mevlevilik tarikatının en önemli ismlerinden diğeri de Sultan Bahaeddin Veled'tir. Sultan Veled, Konya'da yeti,şmiş olmasıyla Konya'yı da çok seven bir şairdir. Bir şiirinde Konya ve Konyalılarla ilgili olarak şöyle demiştir.
Sultan Veled, eserlerinde mevzu bakımından olduğu gibi, fikir, eda ve ifade bakımından da Mevlâna’yı örnek alır, ondan iktibaslarda bulunur, onun gibi tekrirler yapar. Fakat Mevlâna’daki heyecanı ve aşkı, onda bulamayız. Hikaye hemen hemen yok gibidir, S
Sultan Veled, eserlerinde mevzu bakımından olduğu gibi, fikir, eda ve ifade bakımından da Mevlâna’yı örnek alır, ondan iktibaslarda bulunur, onun gibi
Şairliği bakımından babası kadar başarılı olmasa da Mevlana'nın izleyicisi olan Sultan Veled buna rağmen 13.Yüzyıl Divan Edebiyatı nın ve dini Tekke ve Tasavvuf Şiiri ve Edebiyatının önde gelen isimlerinden birisidir. Çok sayıda derviş yetiştiren Sultan Veled Mevleviliğin yayılması için çok çaba sarfetmiş Anadolu’ya pek çok mürid yetiştirip yollayarak görüşlerinin yayılmasında ve düşüncelerinin yaygınlaşmasında çok başarılı olmuştur. Tasavvufun ilkelerini öğretmek maksadıyla yazdığı eserlerinde Türkçe yazdığı şiirlerinde sade samimi sıcak ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. katkıları olmaktadır. Fakat Sultan Veled az sayıda Türkçe şiir yazmış olmasına rağmen devrin eğilimleri gereği eserlerinde daha çok Farsçayı kullanmış ve o da bu modaya uymuştur

Fazlasını Göster

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS