Güneş Yakartepe Kimdir, Sözlük ve Piyano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Enstrümantal Piyano Şehnaz Longa Beste Santuri Ethem Efendi Kanun Saz Eseri Semasi Peşrev Fasıl Taks

Özel Video

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URLAçıklama

Enstrümantel Türk Saz Müsikilerini Piyano ve Kanun Sesleri ile Dinlediniz mi ?
Piyanist Güneş Yakartepe, "Şehnaz Longa Beste Santuri Ethem Efendi " Eserinin Piyano Notalarını yazdı, Polifonik Şekil ile Piyano çaldı
Enstrümantal Türk Saz Eserlerini Piyano ve Kanun Serisi: 2
Çok sevilen Musikilerimizi Piyano ve Kanun ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Umarım Hoşunuza Gider.
Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar...
0033$ Kanun Piyano Şehnaz Longa Beste Santuri Ethem Efendi Dolmahçe SARAYI Osmanlı İstanbul Makam Sehnaz Naz Usûl Sofyan Bu E-posta Gönder Blog Yemek Fon Müziği MELODİ SLOW HAFİF Eser

Ethem Bey, 1855 yılında Beyazıt'ta doğdu.[1] Babası Kaptan Ali Bey, İkinci Mahmud döneminde yeniçerilik yapmış, yeniçeri ocağının kaldırılması sırasında annesi Fatma Hanım'ın da yardımıyla tavan arasında saklanmış, sonra bir gemide kaptanlık yapmıştır.
Musikiye ilgisi küçük yaşlarda başlayan Ethem Bey, Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra müzik eğitimine Enderûn'da başladı.[1].[2] Keman çalmayı istemesine rağmen santur çalmaya yönlendirildi.[1] İlk musiki bilgisini Hacı Arif Bey ve Müezzinbaşı Rifat Bey gibi ünlü hocalardan aldı.

Edhem Bey orta boylu, elâ gözlü, bıyıklı, iyi huylu, içkiye meraklı bir kimseydi. Gururuna düşkün, kolayca parlayıveren bir tabiatı vardı. Kendisini tanıyanların verdiği bilgilere göre yalnız yaşamayı severdi. Son derece güçlü bir hâfızası olduğundan bir eseri kolayca öğrenir ve asla unutmazdı. Aynı zamanda iyi santur yapardı.

Çok öğrenci yetiştirmiş olan bir sanatkârdır. 1871 yılında Tophâne’de Firuzağa’da bir meşkhâne açarak meraklı gençlere ders vermişi 1908’de açılan “Dârü’l-Mûsiki-i Osmâni”de de hocalık yapmıştır. Buradaki hocalığı hastalığına kadar devam etti. Osmanlı Sarayı’na, şehzâde Seyfeddin Efendi ile şehzâde Ziyaeddin Efendi ve Hidiv Halim Paşa’nın saray ve yalılarına, sanat sever kimselerin evlerine derslere giderdi. Derslerinde çok titiz olduğu, sultanları bile azarladığı söylenir.

Türk Mûsikisi’nde gelmiş, geçmiş santurilerin en güçlü olanlarındandı. O zamanlar plakçılık gelişmediği için kovanlara çalmışsa da günümüze icrâ örneği gelmemiştir. Bu saz onunla parlamış, onunla sönmüştür denilebilir. Sultan II.Abdülhamid zaman zaman huzuruna çağırtarak Edhem Efendi’yi dinlerdi.
SANTURÎ ETHEM BEY
Merhum Kemal Sunal’ın oynadığı Tosun Paşa filminden her seferinde ilk defa izliyormuş gibi zevk
alırım Filmin jeneriğinde fonunda çalan Şehnaz makamındaki Longa’yı filmi izleyen hemen herkes
bilir ama bu saz eserinin bestekarı Santurî Ethem Bey’i pe
k fazla bilen yoktur desem yanlış olmaz
Filmi izlerken Türk temaşa sanatının misallerini ihtiva ettiği için olsa gerek çok gülerim ama içim de
burkulur Çünkü Santurî Ethem Bey’i bestekarın hazîn hayat hikayesini hatırlatır bana Bu
mecmuadaki ilk
yazımda min gayri haddin Santurî Ethem Bey’den kısaca bahsetmek istedim sizlere
Ethem Bey 1855 senesinde Beyazıt’ta dünyaya gelmiştir Babası Kaptan Ali Bey Sultan İkinci
Mahmud devrinde yeniçerilik yapmış yeniçeri ocağının kaldırılması Vaka
riye sırasında annesi Fatma Hanım’ın da yardımıyla tavan arasında saklanmış sonra güzel gemide gemide kaptanlık
yapmış gösterdiği muvaffakiyetler sonucunda padişah kendisine Galatasaray Sultanîsi karşısında
bir bina hediye etmiştir
Ethem Bey’ in musikîye istidadı çok küçük yaşlarında keşfedilmiş ve
Hacı Arif Bey ile Rif’at Bey gibi o
devrin meşhur bestekarları musikîşinaslarının Devlet
i Aliyye’nin konservatuarı haline getirdiğiEnderun imtihanının pekiyi derecede kazanmış burada musikî eğitimine başlamıştır Keman çalmayı çok istemesine rağmen kendisine ısrarla santur verilmiştir Enderunî Muallim Şefik Bey’den musikî meşk etmiş Santurî Hilmi Bey’den de santur meşk etmiştir Sazındaki kısa sürede kat ettiği muvaffakiyeti hocaları tarafından takdîr edilmiştir Maliyede me’mur olarak çalışmaya başlayan Ethem Bey taraftan da musikî derslerine devam
etmektedir 25 yaşında Sabiha Hanım’la evlendikten sonra dörder yaş aralıkla iki oğlu dünyaya gelmiş büyük oğlu Binbaşı Mehmed Ali Bey Diyale muharebesinde şehid olmuştur Tabiî ki bu hadise Ethem
Bey için çok büyük ıztırab vesîlesi olmuştur Devrim musikîşinas dört Ethem Bey’in biri olan Ethem Bey’e Ethem Bey’lerden birinin de santur Enstrümantal Piyano Şehnaz Longa Beste Santuri Ethem Efendi Kanun Saz eseri Semasi Peşrev Fasıl Taksim Dolmahçe SARAYI Osmanlı Osmanlıca Dersi Sultan Saraylar Yıldız Makam bey İstanbul Makam Sehnaz Naz Usûl Sofyan Bu E-posta Gönder Blog HAFİF Eseri Slow Fon Karaoke Ezgi Slov Sözsüz Melodi Ezgisel Melodik Melodisel Rahatlatıcı En Güzel Yavaş Huzur rahat Fan Müziği HAFİF Eser Çalgısal Şarkı Türkü Türkü Beni Akor Anonim Piyanist Genç Karoke Senfonik Polifonik fan Poli DEVLET ODA
çalmasından dolayı Santurî Büyük Ethem Bey de denilmiştir Musikî tedrîsatının çok iyi verildiği yerlerden birisi

Fazlasını Göster

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS