Güneş Yakartepe Kimdir, Sözlük ve Piyano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Piyano Kanun HİCAZ HÜMAYUN PEŞREV Beste Veli Dede Mevlevihane Mucize Peşrevi İlgi Telefon Facebook

Özel Video

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URLAçıklama

Enstrümantel Türk Saz Müsikilerini Piyano ve Kanun Sesleri ile Dinlediniz mi?.
Piyanist Güneş Yakartepe, " Hicaz Hümâyun Peşrevi Beste Veli Dede " Şarkısını Piyano Notalarını yazdı, Polifonik Şekil ile Piyano çaldı
Enstrümantal Türk Saz Eserlerini Piyano ve Kanun Serisi: 1
Çok sevilen Musikilerimizi Piyano ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Umarım Hoşunuza Gider.
Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar...

Veli Dede (Bursalı Neyzen)

1768 yılına vefat etmiştir doğum tarihi bilinmemektedir.Bursa doğumludur.Mezarı Bursa Mevlevihanesindedir.Bir süre İstanbul Mevlevihanesinde de Neyzenlik yapmıştır.Düzenle wiki
EK 2 Piyanist Hicaz Hümâyun Peşrevi Beste Veli Dede Mucize Peşrevi İlgili video facebook E-posta veya Telefon Şifre Oturum Sürekli Peşrevleri Kanun Paşa Piyano Düeti İcra Saz
Elimizdeki eserleri:Dügah Buselik peşrev,Saz Sem.,Humayun Çenber Peşrevi,Saz Semaisi bulunmaktadır.En meşhur eseri Humayun Peşrevidir.
Receb Enîs Dede
Şekmeti Mehmet Efendi
Şücâeddîn-i Karamânî
Süleyman Zâtî Efendi
Tütünsüz Baba
Veli Dede

Elazığ
Ali Septî
Ankuzu Baba
Arab Baba
Beşik Başa
Beyzâde Efendi
Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi
Fâtih Ahmed Baba
Hacı Ali Efendi
Hacı Muharrem Hilmi
Hacı Tevfik Rıfkı Efendi
İmâm Efendi
Mahmûd Sâminî
Murâd Baba
Ömer Hüdâî Baba
Ömer Nâimî Efendi
Seyyid Ahmed Çapakçûrî

Erzincan
Hacı Muhammed Sâmi Efendi (Piri Sami)
Pîr Ahmed Erzincânî
Pîr Fethullah
Pîr Muhammed Erzincânî
Sâlih Baba
Terzi Baba
Tesbîh Baba

Erzurum
Abbas Mehdî
Abdurrahmân Gâzi
Abdürrezzâk Ali Efendi
Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar)
Câfer Efendi
Habîb Baba
Osman Efendi
Taşkesenli Ahmed Efendi

Eskişehir
Ebû Muhammed Bayram Efendi
Yûnus Emre

Gâziantep
Aydî Baba
Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis)
Derviş Hacı
Fethullah Efendi
Gözükızıl Mehmed Baba
Kâsım Aynî
Mehmed Hasib Dürri
Memik Dede
Muhammed Sâmi (Sam)
Şâh Velî Ayıntâbî
Şeyh Saçaklı
Şuaybzâde Ali Âkif Efendi Giresun
Seyyid Mahmûd Çağırgan

Hakkari
Abdullah-ı Şemdînî
Ebü'l-Berekât Emevî Hakkârî
Seyyid Sâlih
Tâhâ-i Hakkârî Hatay
Abdullah bin Hubeyk
Ahmed bin Âsım Antâkî
Ahmed Kuseyrî
Yûsuf bin Esbât

Isparta
Berdeî Sultan
Beşîr-i Ebşîr
Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî
Gökveli Sultan
Hıdırlık Dede
Kesikbaş Dede
Kocabıyık Erendede
Muhammed Çelebi Sultan
Osman Efendi
Pîrî Halîfe Hamîdî
Pîrî Halîfe Sultan
Zekeriyyâ Sultan

İçel
Muhammed Nûreddîn Efendi
Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî İzmir
Ahmed Eğribozî
Bekr Sıdkı Visâlî
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi
Birgivî
Es'ad Efendi
Es'ad İleri Hoca
İzmirli Osman Nûri Efendi

İstanbul
Ahmed Şîrânî
Kâsım Çelebi (Baba-Nakkaş)
Kevserî
Muhammed Efendi
Mustafa Efendi
Vişnezâde

Bakırköy
Abdurrahmân Nesîb Efendi

Beşiktaş
Abdülhay Efendi
Neccârzâde
Neccârzâde Muhammed Sıddık
Nûri Efendi
Yahyâ Efendi

Beyoğlu
Esrâr Dede
Gavsî Ahmed Dede
Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî
Hâşimî Emîr Osman
Hüseyin Dede
Îsâ Dede
Kavukçu Ali Dede
Muhammed Kumul Efendi
Şeyh Gâlib Dede
Şeyh İsmâil Rûmî
Şeyh Mehmed Rûhî Dede

Eminönü
Ahmed Ziyâüddîn Efendi
Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî
Hakîm Çelebi
Hasan Hilmi Efendi
Hızır Çelebi
Mahrûk Efendi
Mehmed Zâhid Kotku
Muhammed Ziyâd
Muhammed Kâmil Efendi
Mustafa Fevzi Efendi
Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî
Safranbolulu İsmâil Necâti
Ünsî Hasan Efendi
Vefâ Konev

Eyüb
Abdullah Kaşgarî
Abdülehad Nûri
Alâeddîn Arabî Efendi
Hasırîzâde
Hoca Sa'deddîn Efendi
Hüsâmeddîn Nakşi
İbrâhim Efendi
Îsâ Geylânî
Muhammed Fethi Ali Efendi
Murâd-ı Münzâvî
Murtazâ Efendi
Mustafa İzzî Efendi
Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi
Süleymân Sıdkı Efendi
Şerifzâde Mehmed Efendi
Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi
Şimşir Baba
Sivâsî Abdülmecîd Efendi
Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak

Fâtih
Abdullah Hasîb Yardımcı
Abdurrahmân Sâmi Niyâzî
Abdülazîz Bekkine
Ahıskalı Ali Haydar Efendi
Ahmed Amiş Efendi
Ahmed İbni Kemâl
Evranos Dede
Feyzullah Efendi
Harputlu İshâk Efendi
Hasan Adlî Efendi
Hattat Hâfız Osman Efendi
Mahmûd Çelebi
Mehmed Emin Tokâdî
Molla Gürânî
Muhammed Nalıncı Baba
Necîb Efendi
Nûreddîn Cerrâh /halvetiye -cerrahi kolunu kurucusu/
HİCAZ HÜMAYUN PEŞREVİ Piyano Kanun Makamı Beste Veli Dede Evliyası Mevlevi Hanesi Ayinleri Taksim Saz Eseri Mucize Alevi Ali Mezhep İlgili E-Posta Şifre Oturum Sürekli Paşa İcrası Saz Sema Nota Ney Neyzen Kağıdı Mevlana Hz Mevlevilik Ney Vezir Mevlam Galeri Telif Hakkı İletişim Semasi Peşrevi Eserler Genç Facebook Velisi Dedeler Bursalı Neyzen Yılı Vefat Etmiş Doğum Tarihi Bil Bursa Doğumlu Mezarı Mevlevihane Süre İstanbul Mevlevisi Neyzenlik Yapmış Düzenle Wiki Dedesi Hayatı Kimdir Gülşeni Yolu Büyükleri Olup On Altıncı Yüzyıl Yaşamış Vefat Ettiği Mahallesi

Fazlasını Göster

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS