Güneş Yakartepe Kimdir, Sözlük ve Piyano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Musikişinas Osmanlı Sultanları - Müzik ile İlgili Müzisyen Padişahlar 

MUSİKİŞİNAS SULTANLARIMIZ 

Sultan II.Bayezid Han Sultan II.Bayezid Han ( 1450-1512 ) : Osmanlı Devletinin sekizinci padişahıdır . Şair , bilgin , hattat ve musikişinastır . Döneminde bir çok bilgin ve sanatkârı maaşa bağlamıştır . Şiirlerini ‘ Adni ‘ mahlası ile yazmıştır . Şiirlerinden 124 adedini kapsayan basılı bir Divânı vardır . Dokuz adet saz eseri olduğu bilinmektedir . Akıl hastalıklarının musiki ile tedavisi O nun zamanında başlatılmıştır . 

Sultan IV.Murad Han 


Sultan IV.Murad Han ( 1612-1640 ) : Tarihlerde Revan ve Bağdat Fatihi olarak anılır . ‘ Murâdî ‘ mahlası ile şiirler yazar . ‘ Şah Murad ‘ mahlası ile de besteler yapan sanatkar bir padişahtır . Hüseyni Makamından altı ayrı peşrev besteleyebilmiş kudretli bir bestekar ve müzik bilginidir . Bu özelliği ile müzik tarihimizde tektir . Bilinen beste sayısı on bes tanedir . Damla hastalığından vefat etmiştir . 

Sultan I.Mahmud Han 


Sultan I.Mahmud Han ( 1696 – 1754 ) : 24 sene tahtta kalır . Yazdığı Türkçe ve Arapça şiirlerde annesinin ismi olan ‘ Sepkati ‘ mahlasını kullanır . Tarih , edebiyat , şiirle uğraşır . Çok iyi derece de keman çalmayı öğrenir. Aynı zamanda iyi bir tanburi ve iyi bir bestekardır . Bilinen sekiz peşrevi ve iki saz semaisi bulunmaktadır. Bir Cuma günü namazdan dönerken at sırtında 58 yaşında vefat eder . 

Sultan III.Selim Han 


Sultan III.Selim Han ( 1761-1808 ) : Türk Musikinde ekol olmuş dâhi bir bestakardır . Türk Musikimizin köşe köşetaşıdır . Günümüze altmıştan fazla bestesi ulaşmıştır . Kendisinin icad ettiği ondört makam bulunmaktadır . ‘ Suzidilara ‘ makamının yaratıcısıdır . Evcarâ , Nevâ –Buselik , Şevkefza gibi günümüzde de kullanılan makamlar onun tertibidir . Aynı zamanda usta bir tanburi ve neyzen olan Sultan III.Selim in ‘ İlhami mahlasını kullanarak yazdığı şiirlerden oluşan bir Divan ı vardır . Bu şiirlerden 42 beyitlik olanı , Medine de Peygamber Mescidinin ön tarafındaki on iki sutüna yazılmıştır . 

Sultan II.Mahmud Han 


Sultan II.Mahmud Han ( 1785-1839 ) : Günümüze ulaşan 26 adet eseri ile müzik tarihimizde çok önemli bir yeri vardır . ‘ Adli ‘ mahlasını kullanarak şiirler yazan ve aynı zamanda büyük bir hattat olan , otuzuncu Osmanlı Padişahı , musikiyi III.Selim den öğrenir . İyi bir hanende , tanburi ve neyzendir . ‘ Ebrulerinin zahımı nihandır ciğe-rimde ‘ diye başlayan güfteside kendisine ait olan Hicaz Divanı , bestekarlıktaki üstünlüğünü göstermeye yeterlidir . 

Sultan Abdulaziz Han 


Sultan Abdülaziz Han ( 1830 – 1876 ) : Başlayan ihtilal sonrasında zorla tahttan indirilir ve şüpheli bir biçimde ölür. Oysa bu padişah Osmanlı Devleti ni dünyada ikinci veya üçüncü duruma getirmeyi başarmıştır . Pehlivanlığa , koç ve horoz dövüştürmeye meraklı olarak tanıtılmak istense e ! çok iyi müzik bilgisine sahip , çok iyi piyano ve çok iyi lavta çalan aynı zamanda neyzen olan çok ince ruhlu bir padişahtır . Günümüze kadar ulaşan Hicaz Hümayun Sirtosu ve güftesi de kendisine ait olan muhayyer makamında iki şarkısı bulunmaktadır . Yaptığı resmi dış gezilerde de , dış kaynaklarda sanâtkar bir devlet başkanı olarak nitelendirilmiştir . Öldüğünde 46 yaşındadır . ‘ Ey Nevbahar-ı Hüsn-ü An ‘ sevilen bestelerindendir. 

Sultan IV.Mehmed Vahideddin Han 


Sultan IV. Mehmed Vahideddin Han (1861– 1926) : Padişahlığın kaldırılması ve tenkitler nedeniyle yurt dışına çıkar, bir çok teklifi reddeder ve İtalya da oturma kararı alır . Çok iyi bir ses icracısı , kanûnî ve bestekâr olarak Türk Musiki tarihinde önemli bir yere sahiptir . Nota koleksiyoncusuna meraklı ve çok iyi bir piyanisttir . Bestekâr olarak yetmişten fazla eseri vardır . II. Balkan Savaşı sonunda Edirne nin alınması dolayısıyla bestelediği ve güftesi şair Nigâr Hanıma ait olan marşı çok ünlüdür . 1926 yılında San Remo fa vefat eder . Cenazesi Türkiye den istenmediği için Türkiye ye getirilemez . Borçları nedeniyle tabutuna bile haciz konur. O dönemde Suriye devlet başkanı cenazeye sahip çıkar ve tabutu Suriye ye getirtir. Murat Bardakçı nın kaleme aldığı ‘ Şahbaba ‘ isimli kitapda Sultan Vahdettin in ilginç hayat hikayesini okuyabilirsiniz . Rast Makamında bilinen bestesi; 
Hicran ile dil hastayım 
Ummid ile nalan 
Gel sineme gel kalbime gir ruhuma yaslan 
Mecnuna ben oldum halef ey ruh-ı gazalan 
çok ünlüdür… 


Bu örnekler dışında Osmanlı Döneminde bizzat musiki ile ilgilenmiş , gerek bestekar gerekse icracı olarak şöhret kazanmış bir çok Osmanlı Sultanı ve Hanedan Mensubuna rastlamaktayız . O dönemlerde nota yazısının olmaması nedeniyle eserlerin bugüne ulaşması çok zor olmuştur . Bugün eseri bilinebilen en eski padişah Sultan II. Beyazıd Han dır . Dokuz adet peşrevi ve saz semaisi bulunmaktadır . Bugün elimizde besteleri var olan padişahları şöyle sıralayabiliz: 

Sultan II.Beyazıd Han ( 1450-1512 ) 
Sultan IV.Murad Han ( 1612 - 1640 ) 
Sultan I.Mahmud Han ( 1696 - 1754 ) 
Sultan III. Selim Han ( 1761 – 1808 ) 
Sultan II.Mahmud Han ( 1785 – 1839 ) 
Sultan Abdulaziz Han ( 1830 – 1876 ) 
Sultan VI. Mehmed Vahideddin Han ( 1861-1926 ) 

Bestekar olduğunu bildiğimiz hale eserleri günümüze ulaşamamış ve beste sahibi olmayan fakat musikişinas olan padişahlar da vardır: 
II. Ahmed ( 1823-1861 ) 
II.Mustafa ( 1664-1703 ) 
I.Abdulhamıd ( 1725-1789 ) 
Abdulmecid ( 1823-1861 ) 
V.Murad ( 1840-1904 ) 
II.Abdulhamid ( 1842-1918 ) 
V.Mehmed Reşat ( 1844-1918 ) 

RSS