Güneş Yakartepe Kimdir, Sözlük ve Piyano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Müzikte Piyano Eğitimi ve Piano Teknik becerileri

 Piyano eğitimi, müzik eğitiminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Piyano, gerek perdesiz bir çalgı olmaması yani entonasyon sorunu olmamasından, gerekse çok sesliliğin rahatça duyurulabileceği dolayısıyla müziksel işitmenin gelişimine olanak sağlayıcı bir çalgı olmasından ötürü, müzikle uğraşan herkesin kullanması gereken bir enstrüman olma özelliğini taşımaktadır.

Nitekim Türkiye’deki mesleki müzik eğitimi veren tüm okullarda piyano eğitiminden yararlanılmaktadır. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların başında gelen MEABD’de ise piyano eğitimi zorunludur.

Çünkü piyano, müzik öğretmeni adaylarının hem alandaki eğitimlerine destek olması açısından, hem de meslek hayatlarında öğrencilerine rahatlıkla eşlik edebilecekleri bir çalgı olma özelliğini taşıdığından, müzik eğitiminde çok önemli bir yere sahiptir. Öğrencilere temel müzik bilgi ve becerilerini kazandırmada, öğrencilerin ses eğitimlerinde, öğrencilere müzik biçimlerini öğretmede, eşlikleme yapma ve armoni çalışmaları yapmada kullanılabilecek en etkin çalgılardan biri piyanodur .

 

Piyano, çoksesli olması, müziğin armonik yapısını anlamaya yardımcı olması ve eşlik yapmaya uygun olması bakımından müzik eğitiminin temelini oluşturmaktadır ve dolayısıyla öğrenciler tarafından etkin kullanılması gereken bir çalgıdır.

Anlaşıldığı üzere müzik öğretmenliğinde piyano kullanımının amacı bir performans sanatçısı yetiştirmek değil, piyanoyu meslek hayatına yönelik kullanma becerilerini kazandırmaktır.

Dolayısıyla müzik öğretmeni adaylarından piyanoda çok yüksek düzeyde eserler çalması beklenmemelidir. Öğrencinin seviyesi göz önüne alınarak, herhangi bir başarısızlık durumuyla karşılaşması önlenmelidir. Müzik öğretmenliğinde piyano eğitiminin amacı, piyano öğretimi ile öğrenciye piyano çalma davranışlarının kazandırılması ve bu sayede müzik öğretiminin gerektirdiği müzikal davranış ve birikimlerin geliştirilmesidir Müzik öğretiminde araç olarak kullanılmaya en uygun ve yararlı alet piyanodur.

Müzik Eğitiminde öğrenci hangi çalgı eğitini alırsa alsın mutlaka yardımcı çalgı olarak Piyano eğitimi de alır.

Müzik Eğitiminde Niçin Mutlaka Piyano Kullanılır.

Müzik Eğitiminde Piyanonun Kullanımına İlişkin Şu Görüşleri Sunmaktadır.

 1. Bu çalgıda entonasyon zorluğu ve bozukluğu söz konusu olamaz, sabit perdelidir.
 2. Parmağın bastığı yerden (piyanonun akordu bozuk olmamak koşuluyla) doğru ses çıkar, aletin ses sınırları geniştir.
 3. Hem kadın (ya da çocuk), hem erkek ve hem aletlerin seslerini verebilen geniş ses yelpazesine sahiptir.
 4. Piyanoda her türlü ajilite mümkündür.
 5. Kısa değerde sesler kolayca çıkarılır.
 6. Armonik-polifonik karaktere sahiptir.
 7. Çok sesli kulak eğitimine en uygun alettir.
 8. Armonik eşlik çalgısıdır.
 9. Her çeşit çok sesli eserin redüksiyonu icra edilebilir.
 10. Koral ve orkestral eserler çalınabilir.
 11. Büyük eserlerin analizine elverişlidir.
 12. Edebiyatı zengindir.
 13. En prestijli ve heybetli Müzik enstrumanıdır.

 

 Görüldüğü gibi piyano eğitimi, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda vazgeçilmez bir konumdadır. Çalgının geniş bir ses yelpazesine sahip, popüler bir eşlik çalgısı olması  ve bütün öğrenciler için zorunlu çalgı olmasından ötürü piyanonun eğitimi, çalgı eğitimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Peki piyano performansını oluşturan olgular nelerdir? Piyano performansı genel anlamda teknik ve müzikal performans olarak ikiye ayırılabilir, ancak bu ikisi tabii ki birbirinden bağımsız değildir. Buradan yola çıkarak, bu çalışmada da öğretim elemanlarına yöneltilen sorularda öğrencilerin teknik ve müzikal performansına yer verilmekle birlikte piyano performansını etkileyen topluluk önünde çalma durumları da sorular arasında yer almaktadır.

Piyano tekniği; insanın anatomik ve fizyolojik yapısına en uygun olan, eserleri gereksiz efor harcamadan kusursuz seslendirmesini sağlayan ve farklı dönem ve stil özelliklerini değişik tınılarla elde etmede kullanılan yol, yöntem ve becerilerin tümü olarak tanımlanmıştır.

Piyano eğitiminde kişinin öncelikle teknik becerileri kazanması beklenir, çünkü teknik yeterliğe sahip olmayan bir kişiden, iyi bir müzikal yorum beklenemez.

Piyanodaki teknik beceriler, genel olarak duruş-oturuş, el ve kol pozisyonları (hareketleri), pedal kullanmada gösterilen beceriler ve el, parmak ve kolun bütün mekanik hareketlerini kontrol edebilme olarak gösterilebilir.

Piyano çalma tekniğinde, tuşun aşağı hareket hızının kontrol edilmesi birinci önceliktir. Bu nedenle, ağırlığın ve itmenin kontrolü için kol kaslarının düzgün çalışması ve dengesi gerekir ki bu, piyano tekniğinin en temel sorunlarından birisidir.

 Teknik, kişinin fiziksel becerileri kazanmasını sağlar.

Piyano eğitiminin temelinde teknik becerilerin kazandırılması gösterilebilir. Teknik çalışmalar fiziksel dayanıklılığın arttırılmasına yardımcı olur ve bu sayede ritim duygusu, hareketler, tuşları algılama ve melodik olabilmeye katkı sağlar.

Bir eserin içeriğinin aktarılabilmesi için teknik birikim şarttır. Ancak piyano tekniği kavramı hiçbir zaman hızlı ya da sesli çalmak şeklinde algılanmamalıdır. Yalnız hız, teknik için yeterli değildir; ritim, dinamik, artikülasyon vb. gibi unsurlar da piyano tekniği içinde oldukça önemli bir yere sahiptir .

 

Öğrencide teknik becerilerin geliştirilmesi sürecinde, bireysel farklılıkların göz önünde tutulması önem taşımaktadır.

Piyano eğitimi uygulamalı bir ders olduğundan, öncelikle öğrencilerin yaş özelliğine dikkat edilmelidir. Özellikle ileri yaşlardaki öğrencilerde, fiziksel sakatlıklara sebebiyet vermemek adına, fazla zorlayıcı olunmaması ve öğrencinin gidişatından daha hızlı ilerlemeye çalışılmaması önerilmektedir.

Aynı zamanda piyanoda iyi bir tekniğe sahip olmak tek başına bir anlam ifade etmez; teknik gelişim, müzikalite, işitme gelişimi ve piyano kültürünün gelişimiyle birlikte yürütülmelidir.

Yukarıda bahsedilen teknik becerilerin kazanılmasının aslında nihai bir amacı vardır. Tek başına teknik yeterliklere sahip olmak, bir eserin iyi seslendirilebileceği anlamına gelmemektedir. Çünkü müzikal yorum olmadan, çalınan eserdeki duygunun dinleyiciye aktarılması mümkün değildir.

 Nitekim  “ağın; ses tonunun hem niteliğine hem de perdesine duyarlı olarak eğitimi, diğer müzik türlerinde olduğu gibi, piyano öğreniminin de önemli bir bölümüdür ve uzman denetimi gerektirir”. Piyano tuşesi üzerinde doğru notaları çalmak iyi bir performans için yeterli değildir; çalınan notaların, nasıl çalındığı aslında önemli olan olgudur.

Öğrencinin, piyanoda teknik temellerinin sağlam olması ileriki dönemlerde müzikalitesini etkileyecektir, öğrenci piyano çalmada teknik zorluklarla karşılaşılmaması sayesinde başarılı olacaktır. Teorik eğitime ek olarak müzikal yorum, ifadelere verilen ağırlık, başarılı bir performansı garantileyecektir .

RSS