Güneş Yakartepe Kimdir, Sözlük ve Piyano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

PİYANO AKORDU NEDİR? ÖNEMLİ BİLGİLER

 Piyano Akordu Nedir ? Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Her anlamı ile titiz bir kullanımı gerektiren piyanonun en önemli bakımlarından birisi akorttur. Eğer piyanonuzun akordunu alanında uzman ve tecrübeli isimlere teslim etmezseniz, kötü sonuçlar ile karşı karşı karşıya kalabilirsiniz. Piyanonuzun bulunduğu yerde yaşayacağı sıcak-soğuk gibi hava değişimlerinin yaşanması, piyanonun yerinden oynatılması sonucunda zamanla istediğiniz performansı elde edemeyebilirsiniz. Bu da artık piyanonuzun akort zamanının geldiğinin işaretidir.

Piyano akordunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta nedir ? Akord Nasıl yapılır

Beşlileri tam beşli olarak değil de biraz daha pes yapmak olarak değerlendirilir. Piyano akordunda böyle geçerliliğin nedeni ise şöyle açıklanabilir: Piyano akort edilirken, beşliler tam beşli yapıldığında son Re – La beşlisi arasındaki seslerin 6 frekans fazla çıkması olarak gösterilir. İşte piyano akordunda bu fazla çıkan 6 frekansı yedirebilmek adına oktav içindeki beşlilerin biraz daha pes alınması ile bu sorun ortadan kaldırılır. Mesela keman ve piyanoyu karşılaştıracak olursanız, ikisinin arasındaki beşlilerin farklılığını da bu şekilde açıklayabiliriz.

Piyano akortlama Frekansı nedir ?

Piyano akortlarında, 440 frekanslı diyapazon, akort anahtarı ve surdin kullanılır. İlk sesler 440 frekanslı La diyapazonundan alınan seslere göre akort edilir. Üç telden ikisinin arasına keçe veya lastik surdin sokmak suretiyle susturulur. Tek tel akort edilir, daha sonra diğer teller sırasıyla açılarak akortlanır. İlk üç tel 440 frekanslı La sesine akort edildikten sonra metotlardaki sesler sırasıyla akort edilir, Metotların gösterdiği seyir tamamlandıktan sonra buralarda oluşturulan sesler, sağa ve sola oktav oktav taşınır ve böylelikle bütün tuşlarla ilgili olan sesler akortlanmış olur. İlk akortlanışta birçok sesin düşmüş olması normaldir, ikinci ve üçüncü tekrar edilişinde sesler daha doğru akort edilmiş olacaktır.

Piyano akort metotları neler dir?

Piyano akordunda, tamperaman ses sistemine göre, büyük ve küçük metot denilen iki ayrı metot yardımıyla yapılır. Büyük metotta, 440 frekanslı La sesinden ( sol baştan beşinci la, 4. oktav ) başlanır. Fa ile Si arası bir buçuk oktavlık aralık, beşli ve oktav sesleri alınarak bölünür, sola oktav, sağa beşli alınır. Küçük metot için ise akort dörtlü ve beşli aralıklar yardımı ile yapılır. Sola beşli, sağa dörtlü almak suretiyle bir oktavlık mesafe akort edilir. Böylece, 440 frekanslı La sesinden başlanır ve 220 frekanslı La sesinde orta kısım tamamlanır.

Büyük ve küçül metot kullanımından sonra yani belirtilen sesler akort edildikten sonra piyanoda, akortlanan sesler diğer seslere oktav oktav taşınır. Peki sağa gidilirken sesler tizleştiğinde ne yapılmalı derseniz, bunun için daima bir sonraki oktav sesi, bir öncekinin iki katı frekansına çekilerek bu durum ortadan kaldırılır. Sağa gidilirken uyguladığımız bu yöntemi piyona akort ederken, sola giderken nasıl uygulayacağımıza gelince; bu da sağa gidişin tam tersi işlem gerektirir. Sola sesler pesleşir ve frekans yarı yarıya düşer.

Piano Akordu Önemli Hususlar ?

Tamperaman ses sistemi bir oktavı 12 eşit ses aralığına bölen bir sistemdir.
Nazariyatçılar yarım sesin 4500 koma olduğunu savunurlar, hâlbuki bir yarım ses 4416 koma alınmalıdır. Tampere dizide yarım sesler 4500 koma olarak alındığında bir komalık ses oktavın dışına taşar, oktav 53 komadan 54 komaya yükselir bu da içinden çıkılmaz bir hal yaratır. Bu nedenledir ki o bir komalık farklılık beşlileri biraz pest almak suretiyle oktav içerisindeki seslere yedirilir. Her sesin, 4500 komadan 0.084 koma daha pest olarak alınması gereklidir.

Piyano yılda ideal Olarak en az iki defa akort yapılmalıdır. 

Piyano Akordu Fiyatı:

50-100 $ arasındadır.  75 $ ortalama Fiyattır. 

 

 

 

 

 

 

RSS