Güneş Yakartepe Kimdir, Sözlük ve Piyano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

PİYANO GAM ve ARPEJ ÇALIŞMA METODLARI

Piyano Gam Çalma Teknikleri

Gam üzerinde yapılan çalışmalara başlamadan önce amaca uygun ilke ve yöntemlerin belirlenmesi önemlidir. Bu ilke ve yöntemler doğrultusunda ve uygun materyaller kullanılarak piyano eğitiminin gerektirdiği biçimde giderek artan 104 zorluk derecesi ile öğrenme gerçekleştirilir.
Bunun için çalışmaya el için en uygun olan Mi-majör gamı ile başlanmalıdır. Piyano çalma sürecinin ikinci aşaması parmakların sırayla bütünlüğünün sağlanmasıdır. Gam gibi arpegion (akort seslerinin ardışık olarak çıkarılması) alıştırmaları da aşamalı olarak uygulanabilir.
Her aşamayı yalnız belirli zorluk derecesine göre değil, aynı zamanda belirli parmak hareketleri düzenine göre planlamak gerekir. Uygulamada görüleceği gibi benzer gruplama (bu arada aynı adlı gamların eş zamanda öğrenilmesi) daha çabuk kavramaya ve materyali daha net olarak benimsemeye ve içselleştirmeye yardımcı olur. Her aşama için parmak düzeninin özdeş olması zaman ve güçten tasarruf yapılmasını sağlar.
Gam çalışmalarına, öğrencide duyu yeteneği ortaya çıkmaya başladıktan, temel kulak koordinasyonu ( uyumu) normale dönüştükten ve küçük parça (piyes) ile etüdleri notayla veya işitsel olarak çalma becerisi oluştuktan sonra başlamak gerekir. 
Piyano Gam ve Arpej Çalışması

Gam ve arpej, piyano öğrenimine giriş niteliğindeki hazırlık çalışmaları olarak kabul edilir.Gam ve arpej öğrenimine iki oktav diyapazon (bir insanın veya müzik aletinin yetişebileceği ses alanı) ile önce her elle ayrı ayrı olarak başlamak daha sonra iki elle birlikte çalışmak gerekir. Gam yapısını öğrenip benimsemek ve mutlaka çeşitli aşamalarda çalarak egzersiz yapmak gerekir. Verilen notayı çeşitli gamlardan çalma becerisi, müzik eserinde herhangi bir gama benzer pasajın kolayca üstesinden gelinmesine olanak sağlar.
Gam ve arpej öğrenimi öğrencide teknik becerilerin gelişimi için zorunludur. Bu zorunluluk “Çalışma, nasıl daha ilgi çekici hale getirilebilir?” sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu soruyu kolaylaştıran yanıt “hayal gücü” ve “yorumlama becerisi” olabilir. Performans, müzik eserinin parçaları gibi sönük ve seslerin basit bir biçimde devamı olarak görülebilir. Bu durumda piyanocunun hayal gücü öne çıkmalıdır. Ritim ve çizgilerin çeşidini değiştirmeli (seçilen figürde ritim doğruluğu sağlanmalı), dinamik ayrıntıları unutmamalı (çeşitli tonlarda çalmalı, sürekli ses çıkış ve inişlerinden yararlanmalı) ve tempo renklerini denemelidir.
Kısacası mekanik olarak çalmamalı, sanatsal hedefe ulaşmak için sesleri duymalı hareketleri kontrol etmelidir. Sonuç olarak gam ve arpej çalışmaları oyunlaştırılarak daha yararlı ve aynı zamanda daha ilgi çekici olacaktır.

RSS