Güneş Yakartepe Kimdir, Sözlük ve Piyano
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Piyano Karadeniz Türkü OY ASİYE Ağasarın Balını Laz Piyano TÖRE Töreler Gelenek Görenek Örf Adet Yas

Özel Video

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URLAçıklama

Türküleri Piyano ile Hiç Dinlediniz mi?
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, " Ağasar'ın Balını Laz Oy Asiye Asiye " Eserini Kuyruklu Piyano İcra etti ve Söyledi.
Solist; ECE YILDIRIM Sesi ile Ona Eşlik Etti.
Çok Sevilen Müzikleri Piyano ile Sevdiniz mi?
Lütfen Yazarak ve Beğenerek Genç Piyaniste Destek Verin.
Sevgi ve Saygılar...
Değerli Eleştirileri ve Yorumlarınızı lütfen Yazın.
Ağasarın balını
Gel salını salını
Adam cebinde taşır
Senin gibi gelini

Oy Asiye Asiye
Tütün koydum kesiye
Baban seni veriyi da
Bir bağa pırasiye

Sis dağının başında yel
Püfür püfür esiyor
Baban bu yıl kurbanı
Çifter çifter kesiyor

GÖRELE RİZE
TÖRE DÜZENİ, ÖRF, ADET, GELENEK ve GÖRENEKLER

Örf

Örfler çoğu zaman toplumun katı beklentileri olarak nitelenen bir takım örnek tutum ve davranışlardır. Örfler aynı zamanda toplumu, herhangi bir değer sisteminin bünyesini oluşturan temel taşlarını da temsil ederler. Bu değerler sistemi, toplumsal yapının durumuna göre giderek özel bir hukuk sistemine göre ya da o sistemdeki bir yasa maddesine de gerekçe olur.

Örflerin bireyle birey, bireyle aile, bireyle komşu ve akrabalar, bireyle halk ve ulus arasındaki ilişkileri, davranışları, tutum ve tavırları düzenleyen ve belirleyen işlevleri vardır. Toplumun her üyesini sürekli olarak baskı altında tutan örfler, zorlayıcı, yaptırıcı ya da yasaklayıcı yaptırımlarıyla bireyin gruba, cemaate ya da topluma uygun hale gelmesini sağlar. Öte yandan cins, yaş, sınıf ve mesleklere göre belirlenmiş çeşitli örfler bunlar arsında bağlantıyı koruma, kollama, pekiştirme ve denetleme işlevleriyle de yüklüdürler.

Örflere karşı çıkma kimi toplumlarda yasaya karşı çıkmakla bir tutulur, hatta bu zaman zaman yasalarında üstüne çıkarak katı ve bağımsız bir tutumla birey cezalandırılır.

Adet

Adetler tıpkı örfler gibi birçok sosyal içerikli ilişkiyi düzenlemekte, yönetmekte ve denetlemektedirler. Toplumsal yaşamın düzenli gitmesine, kuralların uygulanmasında adetler etkili olmaktadırlar; örneğin karşılama ve uğurlamalar; yemek ve sofra düzenleri; geçiş dönemleriyle ilgili kutlama ve kutlamalar; kız isteme, nişanlık ve evlenme usulleri; cinsler, yaş grupları, meslek mensupları arasındaki ilişkilerin biçimleri gibi şeyler adetin alanına girer.

Adetler çeşitli kökenlerden kaynaklanmış ve biçimlenmişlerdir; bunlar içerisinde geçmiş zamanlarda yaşama biçimleri, dünya görüşleri, ilginç rastlantı ve olaylar önemli bir yer tutarlar. Bir toplumda, toplumun bütününü ilgilendiren adetler olduğu gibi, çeşitli mesleklerin, mezheplerin, etnik grupların vb. kendilerine özgü adetleri vardır. Adetlerin pratikteki uygulanışı giderek gelenekleşmesini sağlayan bu konuda bilinçli ya da bilinçsiz görev üstlenen yaş ve cins gruplarıyla dinsel liderler, dernek yöneticileri, oyun grubu başkanları bulunmaktadır. Kimi adetler oldukça durağan ve sürekliliği olan; kimisi de zamanla değişebilen niteliktedir.

Gelenek

Gelenekler geniş anlamıyla bir kuşaktan ötekine geçirilebilen bilgi, tasarım, boş inanç, yaşantı biçimi; daha geniş anlamıyla da maddi olmayan kültürdür. Dar anlamda ise, kuşaklar boyunca bir toplumun kutsal ya da politik işleri gibi önemli konulardaki görüşleridir. Gelenekler, sözlü ve yazılı olmak üzere iki bölüme ayrılır. Tıpkı adetler gibi, ama onlardan daha güçlü olarak toplumsal yaşamın düzenlenmesinde ve denetlenmesinde önemli rol oynar nitelikleri bakımından genellikle tutucu olan gelenekler aile, hukuk, din ve politika gibi toplumsal kurumlar üzerinde etkilidirler; bilim ve sanat, geleneklerin daha az etkisinde kalır. Bireyin bağlı bulunduğu grubun ya da toplumun geleneklerine karşı çıkması, bu karşı çıkışın derecesine göre bireyin toplulukça aforozundan saldırıya uğramasına, hoş görülmesinden alaya alınmasına kadar genişleyen tepki türlerinde biçimlenir. Geleneklerin tıpkı örfler gibi yasalarla belirlenmiş türleri vardır. Yasa geleneklere ve onlara aykırı davranışlar için verilecek olan cezaları bu ölçüye sokmaya çalışır. Gelenekler, genellikle yasalardan çok daha geniş bir alanı yönetirler.

Göreleliler gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Gelenek ve görenekler halk üzerinde birleştirici ve bütünleştirici etkilere sahiptir. İlişkilerde dostluk ve akrabalık yönlerini güçlendirir.
Piyano Karadeniz Türkü OY ASİYE Ağasarın Balını Laz Piyano TÖRE Töreler Gelenek Görenek Örf Adet Yasa DÜZENİ Somut Soyut An Sayfa Belediye Başkan Görele Hizmet Rehberi Kent Rehberi Kültür Teknik Aşama Edebiyat Sahip Eğitimi Orkestra Koro Çalışma Profosyonel Anlamı Hazır Çok Geniş Bire Bir Elemanı İkili Çift Kazım Koyuncu Türkçe Geldi Müjde Keman Çello Asi Somut Soyut Teknik Piano Belediyesi Karla Mücadele Çalışma Başladı Alt Yapı Çalış Devam Ediyor Gümrük Ticaret Bakanı Nota Şarkıcı Çalgı Çalgıcı Grubu Müzikci Sanatçı Müziksever Forum Google
Kaynak Akustik Piyano piyanist Klasik arabesk fanztezi pop halk rock rok rap Klasik Gitar Keman Viyola Çello Yan Fülüt flüt Soprano Pikola Alto Blok Trompet
Kornet Metalofon Davul Drum Çelik Üçgen Zil Tef Bateri Elektro Gitar Bas Gitar

Fazlasını Göster

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS